چلیپا

  با دلی روی زمین ریخته و پا خورده
ذهنم از خواندن احساس خودم جا خورده
هدف این نیست ،شما بوده و یا من باشم...
پشت این شعر پلاسیده و سرما خورده
مبلغ شاعری و عاشقی و رسوائی
مالیاتیست که بر زندگی ما خورده
آب ، باران و انار  علم و ثروت _ آری _
حق آینده ساراست که ((دارا )) خورده!
چالشی نیست بر اندیشه او الا هو
واژه ای نیست بر این قافیه الا خورده 
...
داور زندگی آفساید شما را گل زد
چه بنامیم ؟ زده ؟ شانس بد و یا خورده ؟
....
فتو شاپی شده تاریخ ولی می دانم
جسم عیسی ست که بر حجم چلیپا خورده ...

 

/ 0 نظر / 61 بازدید